Barion Pixel
Kenneth E. Hagin

Az új nemzedék – Kenneth E. Hagin, 1975. Prófécia

Az új nemzedék – Kenneth E. Hagin, 1975.
Ezt a próféciát Kenneth E. Hagin adta át az 1975. február 17-ei imaszemináriumon:
Az Úr beszéde így szólt hozzám: Prófétálj ennek a népnek, és mondd meg nekik: mint egy hatalmas sereg, mint egy hatalmas sereg, mint egy hatalmas sereg dübörgő léptei, akként menetelnek a gonosz erői Armageddon felé. Igen, mint egy hatalmas sereg, amely katonákat gyűjt menetelés közben: mindenfelől csatlakoznak hozzá emberek. Az ellenség erői előre törnek. Vonulnak, de nem tudják, hová. Szellemi sötétségben haladnak előre, és nincs világosság a hajlékaikban. A szellemükben sincs, hisz’ a szellemük a sötétségben van, és a gonosz irányítja őket.
Ne féljetek azonban a gonosz seregek lábdobogásától! Ne féljetek a háború zajától! Ne féljetek olyan dolgoktól, amelyek szemmel láthatók, kézzel tapinthatók, vagy amelyek a fületek kapuin beszivárognak ebből a gonosz világból! Figyeljetek az Igére! Igen, figyeljetek a szabadság tökéletes törvényére!
Ismerjétek fel, hogy az Úr is sereget toborzott. Igen, a saját hadseregét készíti most fel. Nem, a gyülekezet nem fog legyengülni, nem rogy le és nem enyészik el végül, hanem egyre erősödni fog, mert egy friss mennyei meglátogatás közeledik. Igen, az igazság új kijelentése a maga teljes dicsőségében ki fog áradni azokra, akik Jézus nevéről neveztetnek. Ők fel fogják ismerni, hogy a Név, amely minden név felett való, mindvégig a kezükben volt. Jézus nevében és szívbéli hittel parancsolni fognak az ellenségnek: „Eddig, és ne tovább!” A gonosz pedig felhagy a manővereivel, és nem munkálkodik tovább.
Az ellenség kezét feltartóztatják, az aratnivalót pedig learatják. Mert sok az aratnivaló, de a munkás kevés. Imádkozzatok tehát, és kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába!
Egy nép – vagy ha úgy tetszik, néhányan „ÚJ NEMZEDÉKNEK” hívják – fel fog emelkedni, és előretör. Ők nem félnek az ördögtől. Nem fognak félni az emberektől sem, hanem bátran szólnak, és kihívást fognak intézni az ördög erősségeihez. Nagy rázkódás lesz. Azok azonban, akik a Korszakok Kősziklájára fektették az alapokat, meg fognak állni, és túlharsogják a vihart. A sötétség felett meglátják, amint Isten hatalma áttör az idő látóhatárán, ők pedig visszatükrözik azt a Fényt, amely felragyog a sötétségben.
A Sátán foglyainak megvakított szemeit felnyitják majd olyan emberek, akiket Isten inspirál, a Szent Szellem felszerel, és az Úr elhív arra, hogy a Krisztus Testében világítsanak, tegyenek bizonyságot, prédikáljanak és szolgáljanak. Így, mint egy óriás, a Test felkel, lerázza magáról azt, ami visszatartotta, és szakít a vallásos tradíciókkal, amelyek gúzsba kötötték. Előre tör az igazság tiszta kijelentésével, ami boldog szökdelésre indítja a bénát, a vaknak pedig visszaadja a szellemi és fizikai szeme világát. Az egész világon azt kiáltják majd: „Hozsanna az Úrnak! Hallelujah! Nagy az Ő Neve, és igen dicséretes!”
Végül az utolsó lelket is megnyeri valaki. Az utolsó szellem is üdvösséget kap, Krisztus Teste pedig teljessé válik. Akkor elhangzik majd a kiáltás: „Ímhol a Vőlegény! Gyertek elébe!” A következő korszakokban pedig – korszakról korszakra – a hívőkből álló Test örökkön-örökké hirdetni fogja Isten dicsőségét és fenségét.
/Forrás: Billye Brim Ministries; Magyar fordítás: © FLK; Márta Könyvesház 2020./

error: Védett tartalom!