Barion Pixel
Kenneth E. Hagin

Mozogni a természetfelettiben – Kenneth E. Hagin, 1980. Prófécia

Mozogni a természetfelettiben – Kenneth E. Hagin, 1980.
Ezt a próféciát Kenneth E. Hagin adta át 1980-ban:
„Éppen a peremén álltok, éppen a peremén álltok Isten Szelleme legnagyobb megmozdulásának és megnyilvánulásának, melyet e világ valaha látott. Éppen a küszöbén álltok; és mint egy folyó partján, készülődtök a beugrásra. Ha pedig komolyabb figyelmet szenteltek azoknak a dolgoknak, melyeket eddig hallottatok, nem csak a hitről és a gyógyulásról, hanem a Szent Szellemről, az angyalokról és a mennyei látogatásokról (mert jusson eszetekbe, hogy Jóel megprófétálta: „És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és szolgálóleányaimra is kiöntöm azokban a napokban az én Szellememet, és prófétálnak…” – tehát nemcsak az ifjú férfiak, hanem a nők is prófétálni fognak), akkor Isten Szellemének a kenete és kiáradása nagy és csodálatos lesz ezekben az időkben – és angyalok fognak a Földre látogatni.
Ne féljetek, de legyetek óvatosak ezeken a területeken, mert olykor maga a Sátán is a világosság angyalának álcázza magát. Mindent vizsgáljatok meg a Szentírás fényében, és járjatok Isten Igéjének a világosságában!
Isten angyala időnként majd útmutatást ad – akár anyagi területen is, vagy olyan utasítást, ami megmenti az életeteket, mint Pál hajótörésekor. Továbbá a szolgálattal kapcsolatban is adhat útbaigazítást, mint Kornéliusz és házanépe üdvössége, vagy Filep esetében, akit angyal utasított arra, hogy induljon Gáza felé, s így az etióp kincstárnok üdvösséget kapott.
Ezekben a napokban tehát a Szent Szellem hatalmasan megnyilvánul, és az a munka, melyet Isten eltervezett az utolsó napokra, meg fog valósulni. Az idő rövid, és ezért fel kell gyorsulniuk az eseményeknek.
Gyorsabban megértitek majd a szellemi dolgokat, mint azelőtt. Sokkal gyorsabban fogtok fejlődni is, néhány hívőről pedig azt mondják majd, hogy szinte máról holnapra növekedett fel. Ők szólni fognak az Úr nevében, mert megértik a hit alapelvét. Megértik a Királyság alapelveit és Isten törvényeit is. Ezen a területen fognak szolgálni és munkálkodni, továbbá semmi sem marad rejtve előttük.
Vannak itt olyanok a jelenlévők között, akik bizonyos mértékben már korábban is munkálkodtak ezeken a területeken, ám hagyták, hogy dolgok félrecsússzanak, ezért ők maguk is kisiklottak az életükben és a szolgálatukban. Ők helyre fognak állni. Igen, már ma este helyreállhatnak.
A Szent Szellem megnyilvánul, és az Úr dicsősége megnyugszik rajtatok. Az Ő dicsősége láthatóvá válik körülöttünk, Isten felhője pedig eljön, és betölti majd az épületet. Igen, olyan lesz, mintha az egész épületet köd töltené be, mert Isten dicsősége megnyilvánul. Nagy, nagy morajjal jön, továbbá dicséret és hódolat fog felszállni az övéitől. Az egész világon beszélnek majd erről. Messziről érkezők is meg fogják hallani és látni. Mert azokban a napokban az Úr mindenféle módon megnyilvánul, ahogyan a korábbi időkben, akár az Ó-, akár az Újszövetségben, és a Szent Szellem által Isten ereje is megsokszorozódik.
Az emberiség, az emberiség egyre gonoszabbá válik, ahogy a Sátán is, mert tudja, hogy már nem sok ideje van hátra. A gonosz szellemek egész hordája úgy fog pusztítani, mint soha korábban, de Isten ereje és Isten dicsősége is megnövekedik és megsokszorozódik. Úgy árad ki majd, mint egy hatalmas folyó, úgy folyik majd, mint egy hatalmas folyó. Igen, Isten Szelleme úgy hömpölyög majd, mint egy hatalmas folyó. Sokakat – nem százakat, nem ezreket, hanem milliókat – felkap majd ez a folyó, akik dicsérettel és dicsőségben úsznak majd benne.
Mert az Úr dicsősége, mert az Úr dicsősége megnyilvánul. Az Úr dicsősége meglátszik majd a szentek orcáján. Isten dicsősége olyannyira ragyogni fog, hogy amikor hívő férfiak munka közben bemennek valahová, az ott lévők a térdükre esnek, és a hívők megszólalása nélkül is Istenhez kiáltanak. És hívő nők is munka közben bemennek valahová, az ott lévők a térdükre esnek, és a hívők megszólalása nélkül is Istenhez kiáltanak, mert Isten dicsősége mindent beragyog. Igen, Isten dicsősége mindent beragyog.
Igen, Isten dicsősége mindent beragyog. Mert Ő erre az órára tartogatta az erejének és a dicsőségének a megnyilvánulását! Ha le lehetne írni, ha el lehetne mondani valahogy úgy, hogy – akár a szellemi szemetekkel is – meg tudjátok látni, ha fizikai formájában be lehetne most mutatni előttetek, hogy a fizikai szemeitekkel is megpillanthassátok, nagyon nehéz lenne elhinnetek mindazokat, amik hamarosan megvalósulnak. Nagyon nehéz lenne elfogadnotok ezeket.
Ahogy azonban az Úrral jártok, felkészítitek a szíveteket, táplálkoztok Isten Igéjével és figyeltek a Szent Szellem beszédére, a szívetek felkészül, és az elmétek olyannyira megváltozik majd, hogy olyan természetes módon fogtok mozogni a természetfelettiben, ahogy a madarak repülnek az égen, vagy a halak úsznak a vízben. Olyan természetes módon fogtok mozogni a természetfelettiben, mint ahogy lélegeztek.
Nem lesztek tudatában a hiteteknek. Nem lesztek tudatában annak, mi zajlik körülöttetek, de teljes tudatában lesztek a Szent Szellem kiáradásának. Ő pedig megnyilvánul majd, és elvégzi, amit eltervezett.
Mert tudjátok, az utolsó napokban élünk, ezek a végső idők. Gyorsan kell megtenni, amit kell, és meglesz. Sokak szíve örülni fog majd. Örvendezzetek tehát, és örüljetek! Örvendezzetek, dicsérjétek az Urat és készítsétek a szíveteket! Hadd készítsen fel Isten benneteket mindarra, amit elkészített nektek! Lépjetek bele! Ebben fogtok járni, sőt szaladni. Szellemileg szólva valóban szárnyalni fogtok, és élvezni fogjátok annak teljességét, amit Isten biztosított nektek.”
/Forrás: Billye Brim Ministries; Magyar fordítás: © FLK; Márta Könyvesház 2020./

error: Védett tartalom!