Barion Pixel

Január 12. – K.E.H. Egészségünk napi tápláléka

Január 12. – A gyógyulás része Isten megváltó tervének

Pedig betegségeinket ő [Jézus] viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.
– Ézsaiás 53:4-5

Isten meg akar gyógyítani. Ő azt akarja, hogy egészséges legyél. Elsősorban az akadályozza az embereket a gyógyulásban, hogy megkérdőjelezik Isten akaratát. Azt gondolják: „Talán Istennek valami nagy célja van ezzel a betegséggel.” Hagyd, hogy Isten Igéje elrendezze ezt a kérdést! Isten meg akar gyógyítani téged, mert az Ő megváltó tervében gyógyulást is biztosított neked. Az Ézsaiás 53:4-5 Isten megváltó tervéhez kapcsolódik.
Az Ézsaiás 53-ban képet kapunk az eljövendő Messiásról. Ez az igerész nem csak azt mondja, hogy Jézus elhordozta a bűneinket, hanem azt is, hogy elhordozta a betegségeinket és a fájdalmainkat is. Megsebesíttetett a bűneinkért, avagy a gonoszságainkért. Aztán az 5. versben azt olvassuk, hogy az Ő sebeiben meggyógyultunk. Ézsaiás nem arról beszél, hogy a bűneinkből gyógyultunk meg, mert a bűnökre nem gyógyulást kapunk. Egy bűnös ember szelleme nem meggyógyul, hanem újjászületik, és az illető új teremtménnyé válik Krisztusban (2Korinthus 5:17).
Figyeljük meg a „betegségek”, a „fájdalmak”, és a „gyógyultunk meg” szavakat az Ézsaiás 53:4-5-ben! Amikor a próféta azt mondta: „Az Ő sebeivel meggyógyultunk”, akkor testi gyógyulásról és fizikai fájdalmakról beszélt. Igen, hála Istennek, Jézus elhordozta a bűneinket, és ugyanakkor elhordozta a betegségeinket is!

Megvallás: Mivel Jézus elhordozta a betegségeimet, nekem nem kell hordoznom azokat. Az Ő sebeivel meggyógyultam.

(Kenneth E. Hagin: Egészségünk napi tápláléka; © Márta Könyvesház, 2021.)

error: Védett tartalom!